Život Buddhy

Buddha (vlastním jménem Siddhártha Gautama, 563 – 483 př. n. l.).

Před dávnými lety žil v Lumbini v jižním Nepálu král, který se jmenoval Šuddhodhan. Se svou ženou, královnou Májadéví, neměli po dlouhý čas děti. Proto byli velmi smutní. Jedné noci se královně zdálo o bílém slonovi. V jeho podobě navštívil královnu samotný Buddha a vstoupil do jejího klína. Poté královna otěhotněla a později v krásné zahradě porodila syna, který vzápětí udělal sedm krůčků. Na obloze se objevila božstva a jásala nad zrozením Buddhy. Za sedm dní jeho matka zemřela a  pečovala o něho macecha. Jeho otec mu dopřál vzdělání hodné prince: Siddhártha se věnoval umění, jízdě na koni, šermování, lukostřelbě i plavání. Měl laskavou povahu a byl velmi přemýšlivý. Netoužil po majetku, avšak král chtěl, aby se jeho syn stal mocnějším panovníkem než byl sám. Aby byl jeho syn šťastný, nechal postavit mnoho rozsáhlých zahrad a zval zpěváky a tanečníky, aby mu předváděli své umění. Oženil ho s krásnou princeznou Jašódharou, která porodila syna Ráhula. Ale nic z toho neučinilo prince šťastným. Jednoho dne vyšel ven z paláce a uzřel pro něho neobvyklého člověka. Přítel mu vysvětlil, že onen muž je starý a nemocný. Tím si uvědomil, že lidé stárnou, jsou nemocní, umírají a posmutněl. Potom potkal mnicha hledajícího příčinu utrpení lidí. Jedné noci uviděl na ulici strastiplnou scénu: množství spících těl, přeházených přes sebe, že vypadaly jako mrtvoly. Stal se ještě zarmoucenějším a rozhodl se opustit nádheru paláce, aby hledal příčinu lidského utrpení. Vydal se daleko ze své země, meditoval a  naslouchal mnoha učitelům. Ale nenašel žádnou reálnou věc, kterou by si přál naučit. Proto se dalších šest let zaměřil na asketický život v meditacích. Zeslábl a zhubl, že vypadal jako kost a kůže. Tím se naučil, že pro jakoukoli činnost je potřeba energie. Začal jíst a  pokračoval v meditacích. Konečně dosáhl osvícení a stal se Buddhou. Putoval po různých krajích a kázal lidem. Po třiceti letech šíření buddhistického učení dosáhl nirvány, čímž se vymanil z koloběhu zrození a  umírání, opustil tento svět a vrátil se na oblohu.

 


Zakoupením zboží v našem Nepálském obchůdku přispějete na stavbu nové základní školy pro chudé nepálské děti