Kolo života

tibetsky: sipä khorlo

sanskrtsky: bhavačakra

 

Kolo života (též kolo závislého vznikání) podrobně znázorňuje podstatu buddhistické víry včetně teorie reinkarnace. Forma, v níž se bytost znovu narodí, závisí na množství dobrých skutků a hříchů v minulém životě, kterým je určena karma každého jedince, jehož utrpení má vliv na celý živý vesmír. Kolo života drží bůh smrti Jama (tibetsky Šindže). Ve středu kola tři zvířata symbolizují tři „jedy“, znečišťující mysl: černé prase (tibetsky timug) představuje temnou zaslepenou mysl a její nevědomost umožňující vznik hněvu a nenávisti - zelený had (tibetsky čedang) i žádostivosti a chtíče - červený kohout (tibetsky döčhang). Tyto neřesti udržují bytost v cyklické existenci (sanskrtsky sansára), plné utrpení. V dalším soustředném kruhu jsou zobrazeny bytosti směřující pomocí duchovní praxe k realizaci i ty, které upadají zpět do nového zrození v šesti stavech podmíněné existence. Tyto stavy jsou zobrazeny v nejširším soustředném kruhu. Tři horní výseče ukazují svět bohů, polobohů a lidí. Dolní výseče znázorňují svět zvířat, svět hladových démonů prétů a úplně dole je pekelný svět, ohnivý i ledový. Karma určuje, v kterém světě se každá bytost znovu narodí. Pouze lidský svět umožňuje dosáhnout realizace a tím se vymanit z koloběhu znovuzrozování. Kolem středního kruhu se třemi zvířaty často bývá další mezikruží s vyobrazením stavů mezi životem a smrtí, tzv. bardo. Vnější kruh symbolizuje dvanáctičlenný řetězec příčin závislého vznikání. Postupně jsou zobrazeny dvě příčiny pro zrození (nevědomost a karma), pět následků minulého života (vědomí, mysl a tělo, smysly, kontakt s jinými bytostmi a pocity), tři příčiny k dalšímu zrození (žízeň po životě, ulpívání a znovuzrozování) a dvě příčiny vedoucí v budoucnosti k dalším zrozením (narození a stáří se smrtí).

 

Zakoupením zboží v našem Nepálském obchůdku přispějete na stavbu nové základní školy pro chudé nepálské děti