Modlitební mlýnky

Modlitební mlýnky "mani khorlo"


Mani khorlo je dutý válec libovolné velikosti upevněný tak, aby se mohl otáčet. Na povrchu válce zhotoveného většinou z kovu, řidčeji ze dřeva, je ozdobně vytepána, případně vyřezána mantra Óm mani padme húm. Válec je oživen uvnitř uloženými modlitbami, mantrami a sútrami tištěnými na pruzích papíru. Každým otočením jsou modlitby uvnitř i vně ,,čteny". Válce jsou většinou umísťovány po několika nebo v celých řadách v přístřešcích podél cest ve vesnicích, na poutních místech, v chrámech. V areálech klášterů najdeme vždy jeden chrám, který je příbytkem modlitebních válců: stříška chrání ochoz podél venkovního obvodu budovy, kolem něhož je umístěna nepřerušená řada modlitebních válců. Poutníci je obcházejí ve směru hodinových ručiček a roztáčejí jeden válec po druhém. Jindy je v samostatné svatyni nebo ve vestibulu chrámu umístěn jeden, dva nebo více obřích - dva až tři metry vysokých modlitebních válců. Obměnou pevně instalovaných modlitebních válců je přenosný ruční modlitební mlýnek, který funguje na stejném principu. Je k němu připojena rukojeť a mlýnek je udržován v chodu pomocí kuličky zavěšené na řetízku.

 


Zakoupením zboží v našem Nepálském obchůdku přispějete na stavbu nové základní školy pro chudé nepálské děti