Avalókitéšvara

tibetsky: Čänräzig [spjan ras gzigs]

sanskrt: Avalókitéšvara

 

Jeho jméno znamená „Pán, jež shlíží shůry“ nebo též „Zvuk, který ozařuje svět“. Ztělesňuje jednu ze dvou základních stránek buddhovství – soucítění, velké slitování. Jeho neomezený soucit se projevuje zázračnou schopností pomáhat všem bytostem, které se na něj v nebezpečí obrátí. V lidové víře chrání před pohromami a poskytuje potomstvo. V ikonografii je známo 33 různých forem spodobnění Avalókitéšvary, lišících se počtem paží, hlav a atributy. Nejčastěji bývá zobrazen s tisíci pažemi a  jedenácti obličeji. Velký počet rukou s okem uprostřed dlaní, v nichž svírá modrý lotos, symbolizuje velkou sílu pomáhat. Legendy praví, že když pohlédl shůry na svět a  uviděl utrpení, bolestí mu pukla hlava a jeho duchovní otec, buddha Amitábha, mu střepy složil do jedenácti nových hlav. Vtělením Avalókitéšvary je Jeho Svatost dalajlama.


Zakoupením zboží v našem Nepálském obchůdku přispějete na stavbu nové základní školy pro chudé nepálské děti