A A A
  • Foto ze stavby školy Anaikot
    Foto ze stavby školy Anaikot

Stavba školy

V průběhu roku 2014 se konečně podařilo nashromáždit dostatečné množství finančních prostředků pro zahájení příprav stavby nové školy, k čemuž tento projekt od samého počátku směřoval. Lvím podílem a úsilím přispěl především Vítězslav Padevět, díky kterému by zákládní kámen nové školy měl být položen již letos (2014) na podzim. Na jaře 2015 by pak škola měla být slavnostně otevřena.

 

Naše nová bambusová škola se bude jmenovat Rangeen Nepal Primary School a bude postavena ve vesničce Mahádevtár (महादेवटार), district Kávre, Nepál.

 

Postupně tedy naše aktuality začnou více a více obsahovat i zprávy, zprávičky a fotografie ze staveniště.

 

Neznamená to ale, že končíme s výstavou .. stále pokračujeme v přednáškách, stále se ještě můžete zakoupením fotografie podílet na našem společném díle, stále ještě můžete pomoci tím, že najdete vhodné místo pro naši výstavu v okolí svého bydliště.

 

Stále ještě můžete naší škole pomoci i finančním darem - přispějte, prosím, na účet (nezapomeňte na správný variabilní symbol).